Structurele krapte op de arbeidsmarkt vraagt om hogere migratie, participatie en productiviteit

Joop de Beer

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is geen tijdelijk fenomeen. Dit geldt in het bijzonder voor de zorgsector. De komende decennia leidt de vergrijzing tot een krimpende beroepsbevolking en een toenemende zorgvraag. Dit betekent dat een steeds groter deel van de beroepsbevolking nodig is om in de zorgvraag te kunnen voorzien. Toename van het arbeidsaanbod door arbeidsmigratie kan de spanning op de arbeidsmarkt wel verlichten, maar is hoogstens een deel van de oplossing. Naast migratie is verhoging van de arbeidsparticipatie nodig. Daarnaast kan demping van de arbeidsvraag door hogere productiviteit bijdragen aan een vermindering van de krapte op de arbeidsmarkt. De structurele krapte op de arbeidsmarkt kan niet door één ministerie worden opgelost, maar vereist een integrale beleidsinspanning van meerdere departementen.